Przyjaciele " Ośrodka Nowolipie"

Kochani !

Serdecznie dziękujemy za pomoc w znalezieniu i przystosowaniu miejsc ( ul. Nowolipie 22 i ul. Sokołowska 10) , w których Ośrodek Nowolipie przez rok będzie mógł kontynuować swoją działalność.

Wyrazy wdzięczności  za przeprowadzkę.

Dzięki Wam, Waszemu zaangażowaniu i  serdeczności dalej możemy realizować usługi i nieść  pomoc potrzebującym .

 

                                                                             Z wyrazami szacunku i wdzięczności

                                                                            Bywalcy, Pracownicy , Dyrekcja

                                                                                Ośrodka Nowolipie