Dnia 10.03.2015 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła - Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze "Echo" działającego przy "Ośrodku Nowolipie", na którym przedstawiono program funkcjonowania Koła PTTK oraz podsumowano przedstawione projekty na najbliższy rok z uwzględnieniem wycieczek i spotkań petetekowskich.

 Dnia 20.03.2015 r. odbyło się spotkanie sprawozdawcze Samorządu Bywalców "Ośrodka Nowolipie", na którym podsumowano roczny okres działalności i plan działań na najbliższy rok. Działalność Samorządu i Koła PTTK "Echo" zostały bardzo pozytywnie ocenione przez Bywalców.

Na spotkaniach obu organizacji wiele czasu poświęcono przygotowaniom "Ośrodka Nowolipie" do mającego rozpocząć się remontu generalnego, ze szczególnym zastosowaniem wdrażania nowych form pracy z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zainteresowań i aktywności Bywalców. Powstał program zgłaszania innych lokali mogących pełnić funkcję tymczasowego nowego przytuliska "Ośrodka Nowolipie", w czasie planowanego remontu, który będzie wymagał specyficznego działania.

Działalność obu organizacji to przede wszystkim rekreacja i wypoczynek - to integracja środowiskowa osób starszych i niepełnosprawnych, wzajemna pomoc i wsparcie. Organizacje te działają z energią, pasją, ogromnym zaangażowaniem i są otwarte na nowe propozycje.