Z okazji Dnia Kobiet w "Ośrodku Nowolipie" odbył sie koncert Warszawskiego Chóru Żeńskiego Harfa. W programie była muzyka popularna i ludowa różnych narodów.

powitanie gości     powitania ciąg dalszy

    Dyrektor ośrodka Zbigniew Ogonowski wita gości.                         Przedstawienie wykonawców chóru Harfa

koncert chóru harfa     Bywalcy "Ośrodka Nowolipie"

                  słuchacze koncertu                                                               Bywalcy "Ośrodka Nowolipie"

chór Harfa     wykonanie utworu z dyrygentką

                                  Chór Harfa                                        Wykonanie utworu z dyrygentką Olgą Wądołowską

Prowadząca koncert Joanna Kulesza - Fijałkowska     akompaniament Janusz Dąbrowski

     Prowadząca koncert Joanna Kulesza - Fijałkowska                              Akompaniament Janusz Dąbrowski

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet Bywalcy ośrodka składają wszystkim Paniom.