Pani Kazimiera Fonder 26 grudnia 2014 roku skończyła 100 lat. Na tę uroczystość przybyli z-ca burmistrza Warszawa Wola Mariusz Budziszewski,  Pani Dyrektor OPS-u Warszawa Wola Bogusława Biedrzycka. Pani Kazimierze wręczono kwiaty, z tej okazji odbył się koncert. Taki jubileusz jest to okazja niecodzienna i doniosła. Niewielu z nas ma możliwość obchodzenia setnych urodzin. Sto lat, to czas, który dla większości z nas, zwłaszcza na początku życiowej drogi, wydaje się nie do osiągnięcia, to czas w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i niezmierzonej radości. Dane było Pani Kazimierze przeżyć cały wiek w naszej historii, doświadczyć trudów i radości z nim związanych. tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Sędziwy wiek pani Kazimiery jest naszym wspólnym drogocennym dziedzictwem.

DSC00470     DSC00625 2

          poczęstunek z rodziną i przybyłymi gośćmi                              wspólne zdjęcie Pani Kazimiery z rodziną