W "Ośrodku Nowolipie" działa Koło Geograficzne. Referenci przygotowują informacje na interesujące ich tematy np.: bajkowe krajobrazy Kanionu Kolorado, przez lądy i oceany dookoła świata, miejsca znane, nieznane a ciekawe.

 Koło Geograficzne ma ogromne walory poznawcze, praktyczne i wychowawcze. Ma pomóc odpowiedzieć na pytania o sens i przyczynę istnienia, rolę w środowisku określonych obiektów i zjawisk oraz o możliwościach racjonalnego wykorzystania. Sam fakt istnienia Koła Geograficznego aktywizuje, mobilizuje, integruje i inicjuje pozytywne relacje międzyludzkie naszych Bywalców. Cieszy się dużym zainteresowaniem a w przerwie herbatka.

 przy herbatce dalsze ustalenia      zainteresowanie tematem

                  przy herbatce dalsze ustalenia                                                  zainteresowanie tematem

w skupieniu słuchamy referenta      przerwa na dialog

                 w skupieniu słuchamy referenta                                                       przerwa na dialog

referent      zachwyt wspaniałą przyrodą - wrzosy

                                  referent                                                        zachwyt wspaniałą przyrodą - wrzosy

kolejna referentka     zadowolenie na twarzach słuchaczy

                         kolejna referentka                                                   zadowolenie na twarzach słuchaczy